— 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 

Doelgroep

Schrijven leer je zo! kiest bewust voor blokschrift. De methode biedt twee leerlijnen:

-  Schrijven leer je zo!

-  Schrijven leer je zo! Plus

Het verschil tussen de twee leerlijnen is dat de leerlijn Schrijven leer je zo! Plus speciaal is ontwikkeld voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Met de twee leerlijnen zijn leerkrachten toegerust om les te geven aan alle leerlingen. Alle kinderen krijgen zo het schrijfonderwijs dat ze verdienen.

Schrijven leer je zo!

De zwakke schrijfprestaties van kinderen brengen veel scholen ertoe om na te denken over een andere aanpak van het schrijfonderwijs. Vaak leren kinderen krampachtig schrijven en blijkt het verbonden schrift voor deze kinderen met al zijn moeilijke verbindingen en lussen onnodig ingewikkeld. Scholen kiezen er dan voor direct in groep 3 te starten met het blokschrift. Kinderen leren de letters die ze lezen direct te schrijven, wat tegemoet komt aan een verantwoorde opbouw van het leren lezen en schrijven. De voordelen zijn enorm. Behalve de tijdswinst, blijken kinderen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en de uitval op het gebied van schrijven en lezen is beduidend minder.